Üdvözöljük a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola Honlapján


Tudományos önéletrajz

Páczelt István, MTA rendes tagja, prof. em.

Születési hely, idő:
Nyírparasznya, 1939. augusztus 22.

Tanulmányok:
1957-62NME gépészmérnök hallgató
1962okleveles gépészmérnök
1966-69aspirantura a Leningrádi Műszaki Egyetemen, aspiránsvezető: A. I. Lurje professzor, a SZUTA levelező tagja
1977poszt doktori kutatómunka a SZUTA Mechanikai Problémák Intézetében, Keldis ösztöndíjjal

Beosztások:
1962-69egyetemi tanársegéd
1969-71egyetemi adjunktus
1971-83egyetemi docens
1983-egyetemi tanár
1992-Mechanikai Tanszék vezetője
1982-83Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese
1983-1994a Kar dékánja
2000-2005általános rektorhelyettes

Tudományos fokozat:
1970a műszaki tudomány kandidátusa
1982a műszaki tudomány doktora
1987az MTA levelező tagja
1995az MTA rendes tagja
Harkovi Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora, 1994. május

Nyelvismeret:
orosz, angol

Kutatási terület:
Numerikus mechanika, Rugalmasságtan, Végeselem-módszer, Érintkezési problémák, Szerkezetek optimálása

Ipari kutatások:
1971-79Autóbusz ipar számára végeselem programok fejlesztése (CDC3300 számítógép)
1979-82Vegyipari gépészeti és turbinaépítési ipar részére végeselem program fejlesztés
1983-86Végeselem programfejlesztés a VIDEOTON részére (R11)
1986-91Alszerkezetes végeselem programrendszer (FEM-3D) fejlesztése az ipar és oktatás részére (IBM PC, mVAX)
1990-92Gördülő csapágyak optimális kialakításával kapcsolatos program fejlesztése (IBM PC, mVAX)
1994-98Szerszámgépek pontosságámak növelése COPERNICUS No. CIPA -CT94-0127 nemzetközi programban kúpgörgős csapágyak merevségének elemzése
1995-96Hűtőgépek alakváltozásanak számítógépes vizsgálata
1998-99Nagynyomású rugalmas-képlékeny alakváltozású csővezetékek szilársági vizsgálata (2000...) Silótartályok szilárdsági vizsgálata
2002-2004Mechatronikai termékek, döntően műanyag alkatrészeket tartalmazó részegységeinek szilárdságtani vizsgálata
2003-2004A villamos jármű tervezett acélöntésű tengelyének mechanikai analízise

Főbb külső megbízatások:

  Tudományos bizottságok munkájában való részvétel:
1962-tőla Gépipari Tudományos Egyesület tagja
1989-1998az Ifjúsági fórum elnöke (GTE)
1972-tőlaz MTA Műszaki Mechanikai Bizottságának (majd az Elméleti és Alkalmazott Mechanikai Bizottságának) tagja
1987-tőla Miskolci Akadémiai Bizottság (MAB) tagja
1987-tőla MAB Gépészeti Szakbizottság tagja, 1989-től elnöke
1987-tőlaz MTA Műszaki Osztályának tagja
1993-95a Tudományos Minősítő Bizottság tagja
1995-97az OTKA Építészeti-, Közlekedési Szakbizottságának tagja
1999-2005az MTA Műszaki Osztály Gépészeti Szakcsoportjának vezetője
2003-2008az MTA Miskolci Területi Bizottság elnöke

  Ipari kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos bizottságok munkájában való részvétel:
1983-89a GKFT (Gépészeti és Kutatási Fejlesztési Társaság) Igazgató Tanácsának tagja, 1986-ban elnöke
1985-90az Ipari Minisztérium, az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság kűlönbözô bizottságainak tagja illetve elnöke

  Oktatás fejlesztéssel kapcsolatos bizottságokban való részvétel:
1988-95a Művelődési Minisztérium (majd MKM) Gépészeti (majd Gépész-, Közlekedés- és Kohómérnöki Szakbizottság) elnöke
1992-93az Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság tagja
1992-tőlaz Ideiglenes Országos Akkreditációs Bizottság, majd a Magyar Akkreditációs Bizottság Gépészeti Szakbizottságának társelnöke, 1997 -2001 között elnöke
1997-2001a Magyar Akkreditációs Bizottság Műszaki Intézményi Szakbizottság elnöke
2001-2006a Magyar Akkredicáós Bizottság tagja, 2004-2006 elnökhelyettese

Megjelent közlemények száma: 185 db

Hivatkozások:
külföldi: 70, belföldi: nem összeszámolt

Vezetésével PhD fokozatot, kandidátusi címet szereztek: 6 fő

Jelentősebb publikációk:
 1. Application of the space enrichment method to problems of mechanical contact (társszerzők:Volpert,.Y., Szabó,T., Szabó,B.), Finite Element in Analysys and Design 24,(1997), p. 157-170.
 2. Contact Optimization by Using p-version Finite Elements (társszerző:Szabó T.) Procedings of the Second World Congress of Structural and Multidisciplinary Optimization,May 26-30, 1997 , Zakopane, Poland, Edited by W. Gutkowski and Z. Mróz, IPPT PAN, Vol. 1., p. 115-120.
 3. Investigation of Some Parts of a Final Year Thesis, 35 Years Later, Publ.Univ.of Miskolc, Series C. Mechanical Engineering, Vol 47. (1997), p. 221-231.
 4. P-version of Finite Elements for Calculation of Stress Concentrators, (társszerzők: Horváthné dr. Varga Ágnes) Physicochemical Mechanics of Materials, No. 5. (1998), p. 108-114.
 5. Solution of Elastic Contact Problems by the p-Version of the Finite Element Method (társszerzők: Szabó B., Szabó T.), Computers and Mathematics with applications. 38, No. 9-10, (1999), p.49-69.
 6. Végeselem-módszer a mérnöki gyakorlatban I. Kötet, Miskolci Egyetemi Kiadó,1999, 450 p. (tankönyv)
 7. Investigation of contact wearing problems with hp-version of the Finite Element Method (társszerző: Pere Balázs), Proceedings Thermal Stress'99, June 13-17, 1999, Cracow, Poland, Edited by J.J. Skrzypek and R.B. Hetnarski, Cracow University of Technology, p. 81-84.
 8. Iterative methods for solution of contact optimization problems, Arch. Mech., 52, No. 4-5, (2000), p.685-711.
 9. Numerical treatment of elasto-plastic problems by the p-version of the finite element method, (társszerzők: Nándori, F.-Szabó, T), Journal of Computational and Applied Mechanics, 1, No.2, (2000), p. 235-256.
 10. Solution of the Contact Optimization Problems of Cylindrical Bodies using hp-FEM (társszerző: Szabó T), Int. J. Num. Meth.Engng. Volume 53, Issue 1, 2002, p.123-146
 11. On optimal contact shapes generated by wear process, (társszerző: Z. Mróz), International Journal for Numerical Methods in Engineering, Volume 63, Issue 9, 2005, p.1250-1287
 12. Optimal shapes of contact interfaces due to sliding wear in the steady relative motion, (társszerző: Z. Mróz), International Journal of Solids and Structures, Volume 44, Issue 3-4, February 2007, p. 895-925

Elérhetőség:
intézmény:Miskolci Egyetem, H-3515 Miskolc-Egyetemváros, Mechanikai Tanszék
szoba: A/4 IV.442
tel: 18-77
e-mail: mechpacz@uni-miskolc.hu


Alsó linksor Miskolci Egyetem Gépészmérnöki Kar Linkek